aaa
Δασκαλακης
  Πανος
   2001
μια βόλτα
στο Μποχώρι...
 
           * * *
 
 
 

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ
    ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ
                 *
                *

    * * * * * * * *
 
 
 

 
    ******
ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
   2017
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           * * * *
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
     Blogs
 
 
 
 
 
 
 
 
   "ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ"
 
 
 
 
 
ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΑ
       BLOGS
 
 
EnglishFrenchGermanSpainItalianDutchRussianPortugueseJapaneseKoreanArabicChinese Simplified
...και πίσω απ' τις Βαράσοβες και πίσω απ' τους Ζυγούς
           τα μάτια μου τετράψηλες κορφές τα μαγνητίζουν
                 και πέρα απ' τα βαλτόνερα που με λαγοκοιμίζουν
                      τι πολιτείες , τι θάλασσες , που δεν τις βάζει ο νους...
                                                                             Κωστής Παλαμάς 
 
                    
 
 
 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
 
    Η Τοπική Κοινότητα Ευηνοχωρίου και ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου μας προσκαλούν όλους την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 στις 06:00 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (παλαιά Νομαρχία) όπου θα γίνει ενημέρωση καθώς και λήψη απόφασης σχετικά με την κατασκευή μονάδων παραγωγής ενέργειας στο Ευηνοχώρι, όπου θα χρησιμοποιείται ως καύσιμη ύλη τα βιορευστά…
   Ένα θέμα που έχει απασχολήσει αρκετά την τοπική κοινωνία και έχουν λεχθεί πολλά ως προς την επικινδυνότητα των υλικών αυτών τόσο στην υγεία των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής όσο και στην άμεση μόλυνση και καταστροφή του περιβάλλοντος….
    Σύμφωνα δε με πληροφορίες ετοιμάζονται να κατατεθούν πλήθος άλλων αιτήσεων για αδειοδότηση παρόμοιων μονάδων παραγωγής ενέργειας στην περιοχή μας…
   Εισηγητής του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι ο Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου κ. Νίκος Καραπάνος.
   Ήδη το Τοπικό Συμβούλιο Κοινότητας Ευηνοχωρίου έχει πάρει την σχετική απόφαση ομόφωνα η οποία δημοσιεύεται αυτούσια πιο κάτω... 
   Όλοι να είμαστε εκεί, δεν αφορά μόνον εμάς αλλά και τα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές…
 
 
* * * * * * * * *
                                                                                                      
 
 
ΠΕΜΠΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
 
 
αναδημοσίευση απο εφημερίδα ΑΙΧΜΗ

Με αριθμό αποφάσεως 1/2017 και παρουσία δύο εκ των τριών μελών της η Τ.Κ. Ευηνοχωρίου εξέφρασε την αντίθεσή της στην κατασκευή μονάδων παραγωγής ενέργειας από βιορευστά στην περιοχή.

Στην απόφαση αναφέρεται αναλυτικά:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ. αρ. 1/2017 Συνεδρίαση του
Τοπικού Συμβουλίου Ευηνοχωρίου

Αριθμός Απόφασης: 1/2017

   Στο Ευηνοχώρι σήμερα την 01ην του μηνός Μαρτίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, συνήλθε σε έκτακτη Συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Ευηνοχωρίου του Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου ύστερα από την υπ. αριθ. 16/28-02-2017 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα Μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Ευηνοχωρίου.

   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 88,89 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87Α Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο τριών (3) μελών ήταν παρόντα και τα τρία (3) μέλη δηλαδή:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΕΥΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΤΑΓΙΑΣ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΟΥΔΕΙΣ

   Ως Γραμματέας παρέστη η ορισθείς σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 89 /2013 απόφαση Δημάρχου, η Δημοτική Υπάλληλος κ. Ζαφειρίτσα Χατζημιχαήλ

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και αναφέρει τους λόγους για τον έκτακτο χαρακτήρα της συνεδριάσεως.

   Το Συμβούλιο εγκρίνει το εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδριάσεως και ακολούθως ο Πρόεδρος εισάγει το μοναδικό θέμα της Ημερησίας Διατάξεως «Λήψη απόφασης σχετικά με την κατασκευή μονάδων παραγωγής ενέργειας με καύσιμο βιορευστά» και αναφέρει ότι μετά από αναφορές κατοίκων σχετικά με την κατασκευή μονάδων παραγωγής ενέργειας με καύσιμο βιορευστά στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας και από έλεγχο που κάναμε σε διάφορες υπηρεσίες, διαπιστώσαμε μια διαδοχική σειρά ενεργειών διαφόρων εμπλεκομένων σχετικά με την έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ενδιαφερομένων εταιρειών όπως της ΥΔΟΜ, Δήμο Ι.Π.Μεσολογγίου, Εφορείας Αρχαιοτήτων, Δασαρχείο Μεσολογγίου, τμήμα Αγροτικής Οικονομίας, Διεύθυνση Υδάτων κ.τ.λ. από το έτος 2013 και μετά.

   Κατόπιν των ανωτέρω εγκρίθηκαν οι Π.Ο. για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «μονάδας παραγωγής βιοαερίου μέσω διαδικασίας αεριοποίησης και μονάδα ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο» ισχύος 0,7 MW. Στη συνέχεια με δύο τροποποιήσεις τροποποιούνται οι αρχικοί Π.Ο. με προσθήκη εναλλακτικής μονάδας σταθμού με καύσιμο βιορευστά. Ακολουθεί ξανά τροποποίηση στις 16.8.2016 με κατάργηση της μονάδας παραγωγής αγροτικών υπολειμμάτων μέσω διαδικασίας αεριοποίησης και μονάδα ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο σε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο βιοαέριο ισχύος 0,6 MW!!!

   Βεβαίως για τις παραπάνω τροποποιήσεις αποδέκτες είναι η Περιφ. Δυτ. Ελλάδας, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και η συγκεκριμένη εταιρεία. Επιπλέον ουδέποτε έγινε πρόσκληση του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου για συμμετοχή στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ούτε του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτ. Ελλάδας όπως συμβαίνει σε άλλα θέματα που σχετίζονται με την περιοχή μας.

   Σε επικοινωνία με την γραμματεία της ανωτέρω Επιτροπής αλλά και από τις σχετικές προσκλήσεις δεν προκύπτει συζήτηση καν για γνωμοδότηση των σχετικών τροποποιήσεων της ΜΠΕ και στις εννέα συνεδριάσεις της Επιτροπής το έτος 2016.

   Ως εκ τούτου φαίνεται ερήμην της Δημοτικής Κοινότητας, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δημοτικού και Περιφερειακού Συμβουλίου και πολύ δε μάλλον της κοινωνίας να λαμβάνονται αποφάσεις πριν εξεταστούν τα θέματα από τους άμεσα αρμοδίους.

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται όπως το Συμβούλιο αποφασίσει να:

 1. Εκφράζουμε την κάθετη αντίθεσή μας στην κατασκευή των μονάδων στη Τοπική μας Κοινότητα.
 2. Έργα χωρίς τη μέγιστη κοινωνική συναίνεση και αποδοχή δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται ανεξάρτητα από τη γνώμη τρίτων φορέων ή υπηρεσιών.
 3. Να συγκληθεί συνέλευση των κατοίκων σύμφωνα με το άρθρο 85 του Ν. 3852/2010 σε ημερομηνία που θα προσδιορισθεί.
 4. Να εξουσιοδοτηθεί ο κ. Δήμαρχος και κάθε ειδικότερος του Δήμου (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Νομική υπηρεσία, Τεχνικές υπηρεσίες) για κάθε νόμιμη νομική ή κοινωνική ενέργεια για την αποτροπή του έργου.
 5. Αρνούμαστε το ότι από μονάδα βιομάζας φτάσαμε σε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά να δρομολογείται με γνωστοποιήσεις για τυχόν ενστάσεις ή αντιρρήσεις δια του τύπου ή ανακοινώσεων και όχι με αποφάσεις συλλογικών οργάνων της Τοπικής Αυτοδ/σης, δηλαδή να επιδιώκεται η σιωπηρή αποδοχή.
 6. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους φορείς της Κοινότητας μας και Πόλης μας, δεδομένης της ευαισθησίας όλων μας σε θέματα που άπτονται της προστασίας του ευαίσθητου και ιδιαίτερου οικοσυστήματος μας.

  Στη συνέχεια το λόγο έλαβαν και άλλα μέλη του Συμβουλίου.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής αποφάσεως.

   Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ευηνοχωρίου μετά από διαλογική συζήτηση και σκέψη ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 1. Εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδριάσεως.
 2. Εκφράζει την κάθετη αντίθεσή του στην κατασκευή των μονάδων στη Τοπική μας Κοινότητα.
 3. Έργα χωρίς τη μέγιστη κοινωνική συναίνεση και αποδοχή δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται ανεξάρτητα από τη γνώμη τρίτων φορέων ή υπηρεσιών.
 4. Να συγκληθεί συνέλευση των κατοίκων σύμφωνα με το άρθρο 85 του Ν. 3852/2010 σε ημερομηνία που θα προσδιορισθεί.
 5. Να εξουσιοδοτηθεί ο κ.Δήμαρχος και κάθε ειδικότερος του Δήμου (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Νομική υπηρεσία, Τεχνικές υπηρεσίες) για κάθε νόμιμη νομική ή κοινωνική ενέργεια για την αποτροπή του έργου.
 6. Αρνούμαστε το ότι από μονάδα βιομάζας φτάσαμε σε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά να δρομολογείται με γνωστοποιήσεις για τυχόν ενστάσεις ή αντιρρήσεις δια του τύπου ή ανακοινώσεων και όχι με αποφάσεις συλλογικών οργάνων της Τοπικής Αυτοδ/σης, δηλαδή να επιδιώκεται η σιωπηρή αποδοχή.
 7. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους φορείς της κοινότητας μας και της Πόλης μας, δεδομένης της ευαισθησίας όλων μας σε θέματα που άπτονται της προστασίας του ευαίσθητου και ιδιαίτερου οικοσυστήματος μας.

  Μετά την εξάντληση του θέματος και μη υπάρχοντος άλλο θέμα λύεται η έκτακτη Συνεδρίαση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 1/ 2017

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Ψεύτης

Τα Μέλη

Κωνσταντίνα Μπαλαμπάνη

 Κωνσταντίνος Κυτάγιας

 
 
 
    11η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
      ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ
   ΣΤΟ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ
 
                 * * * *
ΤΟ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ ΣΤΗΝ ΤV
 
                    * * * 
      ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ
ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΛΟΙ ΧΩΡΑΝΕ
 
                  * * *
     8η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
       ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ
                         * * *
   "ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΣΜΑΤΑ"
 
                * * *
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
            ΣΕ
  ΑΓΝΩΣΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ

             * * *
ΤΟ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ   ΣΤΟ
ΜΕΓΑΡΟ   ΜΟΥΣΙΚΗΣ
 
                  *  *  * 
       ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ
 
                   * * *
  ΜΝΗΜΕΣ ΑΗ ΓΙΑΝΝΙΟΥ
 
 
 
 
                 * * *
       ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ Η
  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΩΡΑ
        
 
*****